Vergoedingen Salland Zorgverzekering voor EHBO leden

ehbo 112x150Geachte (toekomstige) leden van de EHBO vereniging afdeling Deventer,

naamloosSalland Zorgverzekering te Deventer geeft de mogelijkheid om de cursuskosten, voor een te volgen basiscursus EHBO, onder de kop "Gezondheidscursus" bij hun te declareren. 

Zij vergoeden deze cursus alleen aan die personen die bij Salland een Plus- of Topverzekering hebben afgesloten.

Voor de Plusverzekering wordt dan vergoed 75% van de cursuskosten tot een maximum bedrag van € 100,00 per kalenderjaar.

Voor de Topverzekering wordt dan vergoed 75% van de cursuskosten tot een maximum bedrag van € 150,00 per kalenderjaar.

Deze vergoeding wordt uitbetaald na overleg van een factuur voor de cursuskosten en een copie van het behaald EHBO diploma.

 

Er zijn door enige van onze leden vragen gesteld over de te volgen herhalingslessen i.c.m. de contributie.

Men dient per jaar voldoende herhalingslessen te volgen c.q. competentie's te verwerven om in aanmerking te komen dat de geldigheid van het EHBO diploma na 2 jaar wederom verlengt kan worden. 

Vanuit Salland Verzekeringen zijn, in hun voorwaarden, de kosten die te maken hebben met het volgen van deze herhalingslessen niet duidelijk in hun voorwaarden meegenomen.

 

Ondertussen hebben wij als bestuur van de EHBO vereniging Deventer overleg hierover gehad met Salland Verzekeringen en onderstaand is nu met hun afgesproken.

Salland Verzekering gaat nu eens in de 2 jaar tevens de kosten vergoeden die te maken hebben met de gevolgde herhalingslessen.

Net als de vergoeding voor de basiscursus EHBO geldt dit slechts voor de mensen met een Plus- of Topverzekering.

Deze vergoeding wordt uitbetaald na overleg van een factuur van € 80,00 en een copie van het (her)nieuwde EHBO diploma.

Wil men deze kosten bij Salland Verzekeringen in de toekomst gaan declareren willen wij onze medewerking daaraan geven door jullie, op aanvraag, een factuur van € 80,00 te gaan verstrekken.  

Hierbij wordt dan tevens een credit factuur opgemaakt van € 80,00, zijnde 2 jaar contributie.

 

Voor degene die niet bij Salland Verzekeringen verzekerd zijn kunnen wij helaas deze oplossing niet aanbieden. Als EHBO vereniging is het niet te doen om met elke zorgverzekeraar om tafel gaan zitten om hierover afspraken te maken.

 

Wij zijn blij nu, dat Salland Verzekering, deze oplossing nu aanbied.

 

Handige tips

Prikbord

Dit jaar starten wij op meerdere data met de basisopleiding EHBO.
De Basisopleiding tot EHBO-er wordt bij onze vereniging door gediplomeerde docenten van Het Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatie Raad gegeven.

De basisopleiding voor september 2018 is reeds vol. De volgende cursus start in januari 2019. Hiervoor kunt u zich nog opgeven.

Lees meer...

Adres

Koninklijke Nederlandse vereniging EHBO afd. Deventer
Enkstraat 60, 7413 TR Deventer
Postbus 146 / 7400 AC
Meer contact gegevens..